Skip Navigation Links
HỆ THỐNG NHÂN SỰ CÔNG TY TNHH TM&SX PHÚC LONG
Kết quả
Mã nhân viên: NV001
Họ tên: Trần Gia Hân
Giới tính: Nữ
Địa chỉ: Nguyễn Kiệm
Mã chức vụ: CV001
Công việc: Nhân viên
Mã phòng: MP001
Số ngày công:

Mã nhân viên: NV002
Họ tên: Vương An Vũ
Giới tính: Nam
Địa chỉ: Phan Xích Long
Mã chức vụ: CV002
Công việc: Trưởng phòng nhân sự
Mã phòng: MP008
Số ngày công:

Mã nhân viên: NV003
Họ tên: Tưởng Chính Hàn
Giới tính: Nam
Địa chỉ: Đỗ Xuân Hợp
Mã chức vụ: CV001
Công việc: Phân tích
Mã phòng: MP002
Số ngày công:

Mã nhân viên: NV004
Họ tên: Hạ Lâm Hy
Giới tính: Nữ
Địa chỉ: Trần Hưng Đạo
Mã chức vụ: CV001
Công việc: Kỹ thuật
Mã phòng: MP006
Số ngày công:

Mã nhân viên: NV005
Họ tên: Hướng Hàm Chi
Giới tính: Nữ
Địa chỉ: Mai Chí Thọ
Mã chức vụ: CV001
Công việc: Nhân viên
Mã phòng: MP001
Số ngày công:

Mã nhân viên: NV006
Họ tên: Nguyễn Đông Thăng
Giới tính: Nam
Địa chỉ: Đặng Văn Bi
Mã chức vụ: CV001
Công việc: IT bảo mật
Mã phòng: MP006
Số ngày công:

Mã nhân viên: Nv007
Họ tên: Vũ Bích Hiền
Giới tính: Nữ
Địa chỉ: Lê Thánh Tông
Mã chức vụ: CV001
Công việc: PR
Mã phòng: MP008
Số ngày công:

Mã nhân viên: NV008
Họ tên: Châu Ngọc Minh Trâm
Giới tính: Nữ
Địa chỉ: Phan Văn Trị
Mã chức vụ: CV001
Công việc: Nhân viên
Mã phòng: MP001
Số ngày công:

Mã nhân viên: NV009
Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Trúc
Giới tính: Nữ
Địa chỉ: Kha Vạn Cân
Mã chức vụ: CV002
Công việc: Trưởng phòng tài chính
Mã phòng: MP002
Số ngày công:

Mã nhân viên: NV010
Họ tên: Bùi Lan Hương
Giới tính: Nữ
Địa chỉ: Lê Duẩn
Mã chức vụ: CV004
Công việc: Lễ tần quầy trước
Mã phòng: MP004
Số ngày công:

Mã nhân viên: NV011
Họ tên: Đỗ Thị Huyền Trang
Giới tính: Nữ
Địa chỉ: Đồng Khởi
Mã chức vụ: CV001
Công việc: Nhân viên
Mã phòng: MP007
Số ngày công:

Mã nhân viên: NV012
Họ tên: Lương Hồ Xuân Trúc
Giới tính: Nữ
Địa chỉ: Chu Văn An
Mã chức vụ: CV001
Công việc: Nhân viên
Mã phòng: MP007
Số ngày công:

Mã nhân viên: NV013
Họ tên: Đỗ Thành Long
Giới tính: Nam
Địa chỉ: Đoàn Kết
Mã chức vụ: CV001
Công việc: Nhân viên
Mã phòng: MP005
Số ngày công:

Mã nhân viên: NV014
Họ tên: Lê Thy Ngọc
Giới tính: Nữ
Địa chỉ: Bác Ái
Mã chức vụ: CV004
Công việc: Lễ tân quầy trong
Mã phòng: MP004
Số ngày công:

Mã nhân viên: NV015
Họ tên: Trần Tuấn Kiệt
Giới tính: Nam
Địa chỉ: Võ Văn Ngân
Mã chức vụ: CV003
Công việc: Kế toán
Mã phòng: MP003
Số ngày công:

Mã nhân viên: NV016
Họ tên: Trần Hồ Thảo Trinh
Giới tính: Nữ
Địa chỉ: Dân Chủ
Mã chức vụ: CV003
Công việc: Kế toán
Mã phòng: MP003
Số ngày công:

Mã nhân viên: NV017
Họ tên: Hồ Hoàng Nhật Phương
Giới tính: Nữ
Địa chỉ: Trương Văn Thái
Mã chức vụ: CV001
Công việc: Nhân viên
Mã phòng: MP001
Số ngày công:

Mã nhân viên: NV018
Họ tên: Nguyễn Trọng Tài
Giới tính: Nam
Địa chỉ: Quang Trung
Mã chức vụ: CV001
Công việc: Nhân viên
Mã phòng: MP001
Số ngày công:

Mã nhân viên: NV019
Họ tên: Phạm Anh Tuấn
Giới tính: Nam
Địa chỉ: Lê Quan Định
Mã chức vụ: CV001
Công việc: Nhân viên
Mã phòng: MP001
Số ngày công:

Mã nhân viên: NV020
Họ tên: Châu Hoàn My
Giới tính: Nữ
Địa chỉ: Phạm Văn Đồng
Mã chức vụ: CV002
Công việc: Trưởng phòng kế toán
Mã phòng: MP003
Số ngày công:

Mã phòng: MP001
Tên phòng: Nhân sự
Vị trí: Trệt

Mã phòng: MP002
Tên phòng: Tài chính
Vị trí: Tầng 1

Mã phòng: MP003
Tên phòng: Kế toán
Vị trí: Tầng 1

Mã phòng: MP004
Tên phòng: Lễ tân
Vị trí: Trệt

Mã phòng: MP005
Tên phòng: Chăm sóc khách hàng
Vị trí: Tầng 2

Mã phòng: MP006
Tên phòng: IT
Vị trí: Tầng 2

Mã phòng: MP007
Tên phòng: Bán hàng
Vị trí: Tầng 1

Mã phòng: MP008
Tên phòng: Marketing
Vị trí: Tầng 3

 
Web hosting by Somee.com