HỆ THỐNG NHÂN SỰ CÔNG TY TNHH TM&SX PHÚC LONG
Kết quả
Mã nhân viên: NV001
Họ tên: Trần Gia Hân
Giới tính: Nữ
Địa chỉ: Nguyễn Kiệm
Chức vụ: Nhân viên nhân sự
Mã phòng ban: MP001

Số ngày công:
Mã nhân viên: NV002
Họ tên: Vương An Vũ
Giới tính: Nam
Địa chỉ: Phan Xích Long
Chức vụ: Trưởng phòng Mar
Mã phòng ban: MP008

Số ngày công:
Mã nhân viên: NV003
Họ tên: Tưởng Chính Hàn
Giới tính: Nam
Địa chỉ: Đỗ Xuân Hợp
Chức vụ: Phân tích tài chính
Mã phòng ban: MP002

Số ngày công:
Mã nhân viên: NV004
Họ tên: Hạ Lâm Hy
Giới tính: Nữ
Địa chỉ: Trần Hưng Đạo
Chức vụ: Kỹ thuật
Mã phòng ban: MP006

Số ngày công:
Mã nhân viên: NV005
Họ tên: Hướng Hàm Chi
Giới tính: Nữ
Địa chỉ: Mai Chí Thọ
Chức vụ: Nhân viên nhân sự
Mã phòng ban: MP001

Số ngày công:
Mã nhân viên: NV006
Họ tên: Nguyễn Đông Thăng
Giới tính: Nam
Địa chỉ: Đặng Văn Bi
Chức vụ: IT bảo mật
Mã phòng ban: MP006

Số ngày công:
Mã nhân viên: NV007
Họ tên: Vũ Bích Hiền
Giới tính: Nữ
Địa chỉ: Lê Thánh Tông
Chức vụ: PR
Mã phòng ban: MP008

Số ngày công:
Mã nhân viên: NV008
Họ tên: Châu Ngọc Minh Trâm
Giới tính: Nữ
Địa chỉ: Phan Văn Trị
Chức vụ: Nhân viên nhân sự
Mã phòng ban: MP001

Số ngày công:
Mã nhân viên: NV009
Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Trúc
Giới tính: Nữ
Địa chỉ: Kha Vạn Cân
Chức vụ: Trưởng phòng tài chính
Mã phòng ban: MP002

Số ngày công:
Mã nhân viên: NV010
Họ tên: Bùi Lan Hương
Giới tính: Nữ
Địa chỉ: Lê Duẩn
Chức vụ: Lễ tân
Mã phòng ban: MP004

Số ngày công:
Mã nhân viên: NV011
Họ tên: Đỗ Thị Huyền Trang
Giới tính: Nữ
Địa chỉ: Đồng Khởi
Chức vụ: Nhân viên bán hàng
Mã phòng ban: MP007

Số ngày công:
Mã nhân viên: NV012
Họ tên: Lương Hồ Xuân Trúc
Giới tính: Nữ
Địa chỉ: Chu Văn An
Chức vụ: Nhân viên bán hàng
Mã phòng ban: MP007

Số ngày công:
Mã nhân viên: NV013
Họ tên: Đỗ Thành Long
Giới tính: Nam
Địa chỉ: Đoàn Kết
Chức vụ: Nhân viên chăm sóc
Mã phòng ban: MP005

Số ngày công:
Mã nhân viên: NV014
Họ tên: Lê Thy Ngọc
Giới tính: Nữ
Địa chỉ: Bác Ái
Chức vụ: Lễ tân
Mã phòng ban: MP004

Số ngày công:
Mã nhân viên: NV015
Họ tên: Trần Tuấn Kiệt
Giới tính: Nam
Địa chỉ: Võ Văn Ngân
Chức vụ: Kế toán
Mã phòng ban: MP003

Số ngày công:
Mã phòng: MP001
Tên phòng: Nhân sự
Vị trí: Trệt

Mã phòng: MP002
Tên phòng: Tài chính
Vị trí: Tầng 1

Mã phòng: MP003
Tên phòng: Kế toán
Vị trí: Tầng 1

Mã phòng: MP004
Tên phòng: Lễ tân
Vị trí: Trệt

Mã phòng: MP005
Tên phòng: Chăm sóc khách hàng
Vị trí: Tầng 2

Mã phòng: MP006
Tên phòng: IT
Vị trí: Tầng 2

Mã phòng: MP007
Tên phòng: Bán hàng
Vị trí: Tầng 1

Mã phòng: MP008
Tên phòng: Marketing
Vị trí: Tâng 3

 
Web hosting by Somee.com